Elmélet és gyakorlat rendhagyó szintézise: ÁRKÁDIA MESTERKURZUS
(Pécs, 2020. január 31. – február 1.)

 

Hogyan érvényesülhetnek a történettudomány legújabb eredményei a középiskolai oktatásban?

Hogyan lesz a tudományos eredményből tanítható tartalom, minőségi projekt?

 


A 2010-ben indult Árkádia on-line folyóirat a történettudomány és a történelemtanítás, illetve a felsőoktatás és a közoktatás szereplői között teremtett közös szakmai fórumot. (http://www.arkadiafolyoirat.hu/) Az így inspirált kooperáció olyan modulokba rendezett tartalmakat eredményez, melyeket egy kutató és egy pedagógus közösen hoz létre.

Hosszas előkészítés után, az eredmények gyakorlati érvényesítésére az EFOP-3.4.3-16-2016-00005. Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben című projekt teremtette meg a lehetőséget. Ennek keretében került sor első alkalommal az ÁRKÁDIA MESTERKURZUS-ra, a PTE BTK TTI első akkreditált tanári továbbképzésére. (A program a képek között olvasható.)

„Nem csak beszéltek a módszerekről és nem csak bemutatták azokat már „kész” formájukban, hanem nekünk kellett velük dolgozni. Pozitív, hogy a feladatok teljes mértékben a most elhangzott előadásokra épültek. Az előadások rendkívül élvezetesek voltak.”

„Kiemelkedően ez volt a legjobb továbbképzés, amin eddig részt vettem.”

„A hangulatát szeretném kiemelni a továbbképzésnek. Rendkívül barátságos, befogadó légkört teremtettek a szakemberek.”

„Az adott módszertanilag többet, hogy a színfalak mögé pillanthattam: melyik módszer mit és hogyan fejleszt.” (a résztvevők reflexiói)

A kétnapos kurzus tematikáját az Árkádia – már nyomtatásban is elérhető Árkádia Kiskönyvtár – Magyarország a 20. században és Eszmetörténet számai jelölték ki.

http://www.kronoszkiado.hu

Magyarország a 20. században: http://www.arkadiafolyoirat.hu/…/4-magyarorszag-a-20-szazad…
Eszmetörténet: http://www.arkadiafolyoirat.hu/index.php/5-eszmetortenet


A téma szakértői által (Gyarmati György, Ö. Kovács József, Vonyó József, Dévényi Anna, Slachta Krisztina, Hahner Péter, Majoros István, Vitári Zsolt, Bebesi György, Bánkuti Gábor) írt tanulmányok előadását az egyes témák konkrét tanórai feldolgozása követte. A történelemtanítás szakmai innovációit érvényesítő, szintén az Árkádia gondozásában elkészült tananyagokat a kurzus hallgatói – maguk is gyakorló tanárok – Hoffmanné Toldi Ildikó és Gáspárné Kiss Barbara irányításával, a ráhangolódás, a jelentésteremtés és a reflexió különféle formáit „gyakorolva” dolgozták föl.

Minden résztvevőnek köszönjük!


Néhány további visszajelzés:

„Több továbbképzésben volt már részem, de őszintén bevallom: a legértelmesebbnek ezt találtam. Csodálatos példája volt az ismeretek és módszerek összekapcsolásának.”

„Az elméletet kiegészítette a gyakorlat, így nem volt ’száraz’.”

„Maga a képzés egy olyan „jelenségre”, az Árkádiára hívta fel a figyelmemet, amiről eddig alig tudtam valamit, de a későbbiek során biztos, hogy segítségemre lesz.”

„Már több óraterv megfogalmazódott bennem menet közben.”

„Maga a képzés nagyon színvonalas, és a képzők lelkesedése és hozzáállása is nagyon motiválóan hatott rám.” (a résztvevők reflexiói)

Pin It

Comments powered by CComment